yosshibox

BitMEX Kairi

BitMEX Kairi


# Abstract 

This script shows the divergence between BTC futures price and BTC actuals price of bitFlyer FX and BitMEX in percentage. 
Usually, when people bought it or sold it too much on futures , the divergence between actuals and futures are getting expanding. 
I believe this is really useful to find when the conversion of the trend happens. 

Also supports USDT divergence too. If you wish to enable USDT mode, please check "Show only USDT divergence (Poloniex)" on the settings menu. 

Enjoy :) 


# Supports: 

- BitMEX BTC Futures 3mo (orange) 
- BitMEX BTC Futures 6mo (red) 
- bitFlyer FX (blue) 
- USDTUSD (Poloniex) 


# Disclaimer: 
This is a free script. Feedbacks are welcome! But I don't have any responsibility when this script has broken or something went wrong.
Release Notes: Minor updates
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?