Squam_Gobaloochee

Squam's bottom rung

This is a means to find the lowest triple moving average input from an array of triple moving averages. The effect is to dampened the impact of price changes and look for a critical level to qualify a good or bad trades. If the price closes above a rising green line the odds probably favor a long. If the price close below a declining green line the odds probably favor a short. There is another script that will cover the opposite priority for the highest triple moving average input from an array of triple moving averages.

-Squam
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?