KivancOzbilgic

MavilimW Ortalamaları by KIVANÇ fr3762

Modified version of MavilimW Indicator by @mavilim0732

MavilimW is originally a support and resistance indicator based on fibonacci injected weighted moving averages


Developed by @mavilim0732 on twitter

İndikatörü geliştiren: @mavilim0732


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?