bajaco

Tick Stream with Tick-Matching Analysis

bajaco Premium Uppdaterad   
This is a simple live tick-chart with optional tick-matching.
  • Stream Live ticks
    Set Matching conditions (price difference, volume or both)
    Tick lines will increase in width when there's a match.
    Optionally plot labels with volume and price change information.
    Well-documented source code for pine nuts.
Release Notes: Credited author of graphics
Release Notes: Possibly more sane defaults
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?