Spreadburn

Elastic Volume Weighted Moving Average with Trend and Envelopes

Elastic Volume Weighted Moving Average (EVWMA) with Trend and Envelopes .
Original version by LazyBear, trend function by Shizaru, combination by Spreadburn.
Release Notes: New option for trendline.
Release Notes: Sourcecode and Screenshot Update, no new functions.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer