Hassonya

EMA Index Cross by Hassonya


While the indicator is working on any stock chart, it shows the two ema average breakdown/breakup of the index or any other stock with an arrow. In this way, you will be able to follow the ema intersections of the index chart while working on a normal stock chart.

I will add other moving average options if you like it.
I hope you will be satisfied using it.

TURKISH
------------
Gösterge, herhangi bir hisse senedi grafiği üzerinde çalışırken, endeksin veya başka bir hisse senedinin iki ema ortalama dağılımını/dökülmesini bir okla gösterir.
Bu sayede normal bir hisse senedi grafiği üzerinde çalışırken endeks grafiğinin ema kesişimlerini takip edebileceksiniz.

Eğer beğenirseniz başka ortalama seçenekleri de ekleyeceğim.
Güle güle kullanın.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?