HPotter

Bill Williams. Awesome Oscillator (AC) Strategy Backtest

This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
periods suited for buying and red . for selling. If the current value
of AO ( Awesome Oscillator ) is above previous, the period is considered
suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
above previous, the period is considered suited for selling and the
indicator marks it as red.
You can make changes in the property for set calculating strategy MA, EMA , WMA
Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?