Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator (AO) är en indikator som används för att mäta marknadsmomentumet. AO beräknar skillnaden mellan en 34-period och en 5-period Simple Moving Average. Simple Moving Averages som används beräknas inte med slutkurs utan snarare från varje stapels mittpunkt. AO brukar användas för att bekräfta trender eller förutse eventuella vändpunkter.
 
Läs mer om Awesome Oscillator (AO).
Visa fler skript
1
2
1
2