cheatcountry

Ehlers Leading Indicator [CC]

The Leading Indicator was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pg 235) and as the name implies, this is a leading indicator that provides super early signals. Feel free to change the alpha values to adjust to your needs. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if there are other scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?