cheatcountry

Natural Market Mirror [CC]

The Natural Market Mirror was created by Jim Sloman (Ocean Theory pgs 49-57) and this is a continuation of my series from Jim Sloman's indicators. This indicator is also a momentum indicator and is very similar to the previous indicator I published, the Ocean Indicator and of course this indicator is built using ideas from the Ocean indicator. It may just be my opinion but I feel like this indicator provides better buy and sell signals in comparison. I built this using strong buy and sell indicators in addition to normal ones so darker colors are the strong signals and lighter colors are the normal signals. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know what other indicators you would like me to publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?