Enes_Yetkin_

Y-Profit Maximizer Strategy with Exit Points

Enes_Yetkin_ Uppdaterad   
This script based on KivancOzbilgic 's PMax indicator. I modified a bit. Added Filters, Exit (TP) Levels and few indicator in it. This script opening only Long Positions.

I have used this indicators in this strategy:

-Moving Stop Loss (Most) by ceyhun
-PMax Explorer STRATEGY & SCREENER
-Bollinger Bands on Macd
-Tillson T3 Moving Average by KIVANÇ fr3762


I am open to suggestions for improve this script.

PS: Script is in Turkish Language.
Versionsinformation:
- English Translation
Versionsinformation:
// Source Removed
Versionsinformation:
// Reactivated source code.

- Removed some useless codes.
- Updated exit points for 4 exit per trade.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?