BiO-618

Slow Stochastic + ADX exhaustation

BiO-618 Uppdaterad   
Slow stochastic with ADX exhaustation and sell/entry points as orange/green circles.

This is a script I remade from Marco Valente's "RSI Combo" and Oshri17 "Slow stochastic".
Credits and thanks to them for sharing, I just expanded the diversity ^^

Hope you enjoy phit! ;D
Versionsinformation:
Update:
*RSI + Slow Stoch RSI overlapped, you can choose your strategy.
*Colours to ease interpretation and levels
*Parameters optimization

Cheers!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?