littlebigcrypt

DFT - Dominant Cycle Period 8-50 bars - John Ehler

littlebigcrypt Uppdaterad   
This is the translation of discret cosine tranform ( DCT ) usage by John Ehler for finding dominant cycle period (DC).
The price is first filtered to remove aliasing noise(bellow 8 bars) and trend informations(above 50 bars), then the power is computed.
The trick here is to use a normalisation against the maximum power in order to get a good frequency resolution.
Current limitation in tradingview does not allow to display all of the periods, still the DC period is plot after beeing computed based on the center of gravity algo.

The DC period can be used to tune all of the indicators based on the cycles of the markets. For instance one can use this (DC period)/2 as an input for RSI .

Hope you find this of some interrest.
Release Notes: Fixing the High pass filter period. Now selectable.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?