MissTricky

SSL Channel

MissTricky Uppdaterad   
SSL Channel:
  • Multiple Moving Averages to choose from (SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA, VWMA)
  • Option for a second SSL Channel
  • MTF
Versionsinformation:
Minor fix
Versionsinformation:
Added Buy/Sell labels
Versionsinformation:
Added alerts and improved labels
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?