Milvetti

Bitcoin Correlation Map

Milvetti Uppdaterad   
Hello everyone,
This indicator shows the correlation coefficients of altcoins with bitcoin in a table.
What is the correlation coefficient?
The correlation coefficient is a value that takes a value between 0 and 1 when a parity makes similar movements with the reference parity, and takes a value between 0 and -1 when it makes opposite movements.

In order to obtain more meaningful and real-time results in this indicator, the weighted average of the correlation values of the last 200bar was used. You can change the bar length as you wish. With the correlation value, you can see the parities that have similar movements with bitcoin and integrate them into your strategy.

You can change the coin list as you wish, and you can also calculate their correlation with etherium instead of bitcoin .
The indicator shows the correlation value of 36 altcoins at the moment.

The indicator indicates the color of the correlated parities as green and the color of the inversely correlated parities as red.

Cheers
Versionsinformation:
  • -Bugs fixed
  • -Number of Parities has been increased.
  • -Flexible Parity on/off/change feature added
  • -Design improved
  • -Data sorted by correlation value


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?