chanu_lev10k

Linear Regression Channel Breakout Strategy

chanu_lev10k Uppdaterad   
This strategy is based on LonesomeTheBlue's Linear Regression Channel Indicator. First of all, I would like to thank LonesomeTheBlue. Breaking the Linear Regression Channel to close the candle triggers a Long or Short signal. If the slope of the Linear Regression Channel is positive, it is Short when it breaks out the lower line, and when the slope is negative, it is Long when it breaks out the upper line. The default is optimized for 8-hour candles, and for other hour candles, find the optimal value yourself. Below is a description of LonesomeTheBlue's Linear Regression Channel.
이 전략은 LonesomeTheBlue의 Linear Regression Channel Indicator를 기반으로 만들어졌습니다. 우선 LonesomeTheBlue님께 감사의 말씀을 드립니다. Linear Regression Channel을 돌파하여 봉 마감하면 Long 또는 Short 신호를 트리거합니다. Linear Regression Channel의 기울기가 양인 경우 하단 라인을 돌파하면 Short이고 그 기울기가 음인 경우 상단 라인을 돌파하면 Long입니다. 기본값은 8시간봉에 최적화 되어 있으며, 다른 시간봉은 직접 최적값을 찾아보십시오. 아래는 LonesomeTheBlue의 Linear Regression Channel에 대한 설명을 퍼왔습니다.
________________________________________________
There are several nice Linear Regression Channel scripts in the Public Library. and I tried to make one with some extra features too. This one can check if the Price breaks the channel and it shows where is was broken. Also it checks the momentum of the channel and shows it's increasing/decreasing/equal in a label, shape of the label also changes. The line colors change according to direction.

using the options, you can;
- Set the Source (Close, HL2 etc)
- Set the Channel length
- Set Deviation
- Change Up/Down Line colors
- Show/hide broken channels
- Change line width

meaning of arrows:
⇑ : Uptrend and moment incresing
⇗ : Uptrend and moment decreasing
⇓ : Downtrend and moment incresing
⇘ : Downtrend and moment decreasing
⇒ : No trend
Versionsinformation:

In the previous version of the long and short conditions, the following second case was added to maximize the profit. The default values have also been changed accordingly.

Long condition
1. Slope < 0, break the upper line (original v1)
or
2. Slope > 0, break the top line (added in v2)

Short condition
1. Slope > 0, break the bottom line (original v1)
or
2. Slope < 0, break the bottom line (added in v2)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?