AlirezaPhoenix

Price Movement Trend By Alireza Phoenix (Logarithmic)

hi Traders

This logarithmic indicator shows the price movement trend, which is designed based on logarithmic functions and moving averages.
The Price Movement Trend Display Composed By :
A leading line consisting of the natural logarithm of Running Moving Average with length 60 and Offset 20 , and is displayed in red line.

A signal line consisting of a natural logarithm of an exponential moving average of length 90 , and is displayed in green line.

A price line consisting of the natural logarithm of a simple moving average along 1 whose source is price close , and is displayed in blue line.

A hidden price line consisting of the natural logarithm of a simple moving average along 1 and its source being the highest and lowest average prices , and is displayed in maroon line.Learning how to get a signal from the price Movement trend indicator:

Moving the signal line and breaking the leading line upwards to form a green cloud is a buy signal.
Moving the signal line and breaking the leading line downwards that forms a red cloud is a sell signal.
Moving the price line and breaking the trend cloud upward , is a buy signal
Moving the price line and breaking the trend cloud downwards , is a sell signal

My instagram id : @pnxf6

ترجمه فارسی :
سلام تریدرها
این اندیکاتور لگاریتمی ، نمایش دهنده روند حرکتی قیمت است ، که بر اساس توابع لگاریتمی و میانگین های متحرک قیمت طراحی شده است

این اندیکاتور تشکیل شده از :
یک خط پیشرو متشکل از لگاریتم طبیعی متحرک وزنی نمایی مورد استفاده درآر اس آی به طول 60 و انحراف 20 است
یک خط سیگنال متشکل از لگاریتم طبیعی میانگین متحرک نمایی با طول 90
یک خط قیمت که متشکل از لگاریتم طبیعی میانگین متحرک ساده در طول 1 که منبع آن بسته شدن قیمت است.
یک خط قیمت مخفی که متشکل از لگاریتم طبیعی میانگین متحرک ساده در طول 1 و منبع آن میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت است
یک فضای ابری مابین خط پیشرو و خط سیگنال که که با "نمایش روند حرکت قیمت" مشخص شده و در رنگ های سبز و قرمز قابل مشاهده میباشد.

آموزش گرفتن سیگنال ازاندیکاتور نمایش روند قیمت :
حرکت خط سیگنال و شکستن خط پیشرو رو به بالا که تشکیل ابر سبز رنگ میدهد یک سیگنال خرید میباشد .
حرکت خط سیگنال و شکستن خط پیشرو رو به پایین که تشکیل ابر قرمز رنگ میدهد یک سیگنال فروش میباشد .
حرکت خط قیمت و شکستن ابر روند حرکت قیمت رو به بالا سیگنال خرید میباشد
حرکت خط قیمت و شکستن ابر روند حرکت قیمت رو به پایین سیگنال فروش میباشد.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?