sloth288

Blueswimmerdoespine

sloth288 Uppdaterad   
Sharing to learn and to help others.
Any feedback on layout/structure/shortcuts will always be appreciated.

Simple indicator for close of candle above or below EMA with ROC and CO acting as a filter.
Versionsinformation:
Cleaned up settings.
Versionsinformation:
Added DMI and updated existing settings.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?