veryfid

Volume Pressure Analysis - Overlay

Volume Pressure Analysis is designed to show effort required to move price. This script is the overlay version that displays signals on the candles as well as changes the bar colors. Yellow arrows signal pressure in that direction and excessive amounts of volume is required to move price. These signals can lead to reversal/pivot points as price action struggles to continue its trend. Red and teal arrows indicate free flowing price action where very little effort or volume is needed to push price. These signals can confirm the beginning or continuation of a trend and is the natural direction the chart wants to travel at that time. For more information please check out the main Volume Pressure Analysis indicator.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?