MightyZinger

Bitcoin Golden Bottom Oscillator (MZ BTC Oscillator)

This indicator uses Elliot Wave Oscillator Methodology applied on "BTC Golden Bottom with Adaptive Moving Average" and Relative Strength Index of Resulted EVO to form an Oscillator to detect trend health in Bitcoin price. Ticker is set to "INDEX : BTCUSD" on 1D timeframe.

Methodology
  • Oscillator uses Adaptive Moving Average with 1 year of length, Minor length of 50 and Major length of 100 to mark AMA as Golden Bottom.
  • Percentage Elliot Wave Oscillator is calculated between BTC price and AMA.
  • Relative Strength Index of EVO is calculated to detect trend strength and divergence detection.
  • Hull Moving Average of resulted RSI is used to smoothen the Oscillator.
  • Oscillator is hard coded to 'INDEX:BTCUSD' ticker on 1d so it can be used on any other chart and on any other timeframe.

Color Schemes
  • Bright Red background color indicates that price has left top Fib multiple ATR band and possibly go for top.
  • Light Red background color indicates that price has left 2nd top Fib multiple ATR band and possibly go for local top.
  • Lime background color indicates that price has entered lowest band indicating local bottom.
  • Bright Green background color indicates that price is approximately resting on Golden Bottom i.e. AMA.
  • Oscillator color is set to gradient for easy directional adaption.

BTC Golden Bottom with Adaptive Moving Average

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?