vcebedoii

VCC Smtm

Works better for Cryptos (1W and greater than) timeframes.

This strategy incorporates multiple indicators to make informed trading signals. It leverages the Stochastic indicator to assess price momentum, utilizes the Bollinger Band to identify potential oversold and overbought conditions, and closely monitors Moving Averages to gauge the trend's bullish or bearish nature.

A long signal will be displayed if the following conditions are met:

  • The Stochastic D and Stochastic K both indicate an oversold condition, with Stochastic K being lower than Stochastic D.
  • The current Price Low is below the Bollinger Lower Band.
  • The Price Close is currently below all Moving Averages.
  • A Death Cross pattern has formed among the Moving Averages.

A short signal will be displayed if the opposite of the long conditions are true:

  • The Stochastic D and Stochastic K both indicate an overbought condition, with Stochastic K being higher than Stochastic D.
  • The current Price High is above the Bollinger Upper Band.
  • The Price Close is currently above all Moving Averages.
  • A Golden Cross pattern has formed among the Moving Averages.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?