cheatcountry

Moving Average Adaptive Filter

cheatcountry Uppdaterad   
The Moving Avg Adaptive Filter (MAAF) was authored by Perry Kaufman in the Stocks and Commodities Magazine 03/1998

This is a volatility based indicator so when this indicator goes up, sell in the direction of how that stock is going. In other words go short when it is rising and the stock price is below the ema or go long when it is rising and the stock price is above the ema. Lower volatility means it is trading sideways or the current price action is about to reverse.

Send me a message and let me know what other indicators you would like to see!
Versionsinformation:
Changed buy/sell signal check
Versionsinformation:
added categories
Versionsinformation:
updated to match with my other indicators
Versionsinformation:
fixed issue with default resolution

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?