Kaspricci

Trend Slope Meter - Kaspricci

Kaspricci Uppdaterad   
Trend Slope Meter
This indicator measures the slope of the trend defined by a moving average or an external source. The slope is calculated by the change of price in ticks for a defined number of bars divided by the number of bars.

Settings
  • Source - Default: close price. Used to calculate the moving average as basis for slope measurement. Can be an external source of a different indicator as well. In case you select an external source, you can disable the moving average calculation.
    Moving Average Settings
  • Type - Default: EMA. Type of moving average calculation. All provided out of the box by TradingView.
  • Length - Default: 50. Length used to calculate moving average.
    Slope Settings
  • Length - Default: 50. Length used to calculate slope.
Versionsinformation:
Update of chart only. For better illustration I used the default EMA provided by Trading View and applied the Trend Slope Meter for this plot.

Passionate about Algo trading and working on my prop trading career with The Concept Trading theconcepttrading.com/ref/180/
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?