haidinurhasfi

Elastic Volume Weighted MACD ( EVWMACD )

The Elastic Volume Weighted MACD is a variation of standard MACD .

The Difference is that this script apply the formula of standard MACD with the Elastic Volume Weighted Moving Average .

I took the formula of EVWMA from public library coded by LazyBear.

I use EVWMACD as a trend confirmation indicator.

Just tune all lengths and parameters according to your instruments
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer