KivancOzbilgic

Average Directional Movement Index Rating ADXR by KIVANÇ fr3762

Average Directional Movement Rating quantifies momentum change in the ADX . It is calculated by adding two values of ADX (the current value and a value n periods back), then dividing by two. This additional smoothing makes the ADXR slightly less responsive than ADX . The interpretation is the same as the ADX ; the higher the value, the stronger the trend.

The ADXR , being a smoothed version of ADX , and can be used similarly to the ADX in the three rule system discussed on the ADX section..

The ADXR is a measure of the spread between the Directional Indicators ( +DI and -DI ). When the ADXR is declining, it's not advised to use a trend following system. However, a rising ADXR signals that the dominant trend is likely to continue. A rising ADXR , with both the ADXR and DI+ above the D- indicates a strengthening bullish market. The scan syntax needed to represent this condition would be...

ADXR > DIMINUS AND DIPLUS > DIMINUS AND ADXR > ADXR .1

A rising ADXR , with both the ADXR and DI- above DI+ indicates a strengthening bearish trend . The scan syntax needed to represent this condition would be...

ADXR > DIPLUS AND DIMINUS > DIPLUS AND ADXR > ADXR .1

If the ADXR has been below both DI+ and DI- but has begun to rise a new market trend is emerging. The scan syntax needed to represent this condition would be...

ADXR < DIPLUS AND ADXR < DIMINUS AND ADXR > ADXR .1


IMPORTANT NOTICE: USERS CAN ADD ADX DI+ and DI- indicators by checking the box in the settings of the indicator.

Developed by J.Welles Wilder

ÖNEMLİ BİLGİ: KULLANICILAR ADX , DI- ve DI+ indikatörlerini de ayarlar bölümündeki kutucukları işaretleyerek sayfaya ekleyebilirler.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?