TraderHalai

Modified Mannarino Market Risk Indicator

TraderHalai Uppdaterad   
This indicator is meant to give an overall indication of risk and a very basic implementation of the modified mannarino market risk indicator. I take no credit for the original formula, and just decided to hack this together so that it could be useful to the community
Versionsinformation:
Update comment to reflect code
Versionsinformation:
Update shot to show S & P futures as comparison
Versionsinformation:
Update timeframe to be 'daily' instead of dynamic. Tradingview doesn't like lower timeframes.
Versionsinformation:
Percentile axis / label
Versionsinformation:
Bug fix to correct GDP data now represented as Trillions by Tradingview. Recalibrate percentiles based on past maximum MMMRI values
Versionsinformation:
  • Use GDPPOT instead of GDP - more recent data.
  • Use lookback period instead of hardcoded value
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?