AlgoAlpha

BTC Supply in Profits and Losses (BTCSPL) [AlgoAlpha]

Description:
🚨The BTC Supply in Profits and Losses (BTCSPL) indicator, developed by AlgoAlpha, offers traders insights into the distribution of BTCUSD addresses between profits and losses based on BTCUSD on-chain data.

Features:

🔶Alpha Decay Adjustment: The indicator provides the option to adjust the data against Alpha Decay, this compensates for the reduction in clarity of the signal over time.

🔶Rolling Change Display: The indicator enables the display of the rolling change in the distribution of Bitcoin addresses between profits and losses, aiding in identifying shifts in market sentiment.

🔶BTCSPL Value Score: The indicator optionally displays a value score ranging from -1 to 1, traders can use this to carry out strategic dollar cost averaging and reverse dollar cost averaging based on the implied value of bitcoin.

🔶Reversal Signals: The indicator gives long-term reversal signals denoted as "▲" and "▼" for the price of bitcoin based on oversold and overbought conditions of the BTCSPL.

🔶Moving Average Visualization: Traders can choose to display a moving average line, allowing for better trend identification.

How to Use ☝️ (summary):

  • Alpha Decay Adjustment: Toggle this option to enable or disable Alpha Decay adjustment for a normalized representation of the data.
  • Moving Average: Toggle this option to show or hide the moving average line, helping traders identify trends.
  • Short-Term Trend: Enable this option to display the short-term trend based on the Aroon indicator.
  • Rolling Change: Choose this option to visualize the rolling change in the distribution between profits and losses.
  • BTCSPL Value Score: Activate this option to show the BTCSPL value score, ranging from -1 to 1, 1 implies that bitcoin is extremely cheap(buy) and -1 implies bitcoin is extremely expensive(sell).
  • Reversal Signals: Gives binary buy and sell signals for the long term

🚨Get premium: algoalpha.io

📶 Track Live Scalping Profits in Bio

🛜Get FREE signals: discord.gg/xCmqTVRexz

❓Do you have feedback or indicator ideas? Join our server to tell us about it: discord.gg/xCmqTVRexz
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?