Ninorigo

Mayer Multiple

Ninorigo Uppdaterad   
The script implements a custom version of the Mayer multiple and it may be useful for analyzing the price of Bitcoin in a historical context.

Note n.1: Mayer multiple does not tell whether to buy, sell or hold, but highlights the best long-term area when the bitcoin price is below a threshold value (2.4).

Note n.2: the threshold value (2.4) has been determined in the past by simulations performed.

The script user may decide whether to use the shown graph or another graph for the calculation of the Mayer multiple.


The script is very easy to use and it is possible to change the following parameters:
  • the period of SMA (default value is 200)
  • the threshold (default value 2.4)
  • Show or not the sell area
  • Use or not the shown graph to calculate the Mayer multiple (default value is true)
  • name of exchange to use for calculation of the Mayer multiple (default value is BNC)
  • name of chart to use for calculation of the Mayer multiple (default value is BLX)
Versionsinformation:
  • Added the alert conditions. Remember: the alertcondition statement does not start alerts but creates the conditions. The alerts must always be created manually in the Create Alert dialog box.
  • Changed the precision of graph (from 2 to 4).
Versionsinformation:
Modified the title script.
Versionsinformation:
  • Modified the alert conditions name.
  • The Mayer multiple's graph is now plotted in another panel.
Versionsinformation:
Improved the code readability.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?