umur.ozkul

Golden Ratio Fibonacci Multipliers Top Detector [UO]

Fibonacci levels that show the critical top and bottom levels. There is no way to miss the top and bottom. And a top detector.

Also the most important SMA lines (SMA 50, 200), EMA21. Those are the most frequently used lines by traders.

This indicator is based on the work of www.tradingview.com/u/miguelbelem80/
His work set me thinking. Could I also see the bottom using Fibonacci numbers? Yes, of course.

My favorite timeframes with this indicator are 6H, 1D, 3D.

Intensively used for BTC and BNB. And useful for any other coin.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?