cheatcountry

Mass Thrust Oscillator

cheatcountry Premium Uppdaterad   
This is a custom indicator that turns my Mass Thrust Indicator into an oscillator which is loosely based on Tushar S. Chande's Market Thrust Oscillator (Stocks & Commodities V. 10:8 (347-350))

Let me know if you would like a custom script or if you want to see me publish any other indicators!
Release Notes: updated to match with my other indicators
Release Notes: fixed a mistake with the inputs
Release Notes: fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?