imbes2

Volume Trends

imbes2 Uppdaterad   
This script provides clear volume trends on any time frame. You set a long term volume trend moving average (ex 100 periods). A shorter term MA of your choice (10 in this example) will oscillate above and below based on the standard deviations of its current value relative to the long term #.

Similarly, large volume bars are plotted in terms of st dev above the long term MA.

Very useful in spotting capitulation bottoms and/or blow-off tops.
Versionsinformation:
Updated picture.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?