M0rty

Current to BTC [Morty]

M0rty Uppdaterad   
This indicator helps you find strong bull altcoin, it shows the ratio of the current symbol to BTC.
Donchian Channels help to identify trends.

Alts Bull coins:
When BTC goes sideway, they pump first.

Alts Bear coins:
When BTC goes sideway, they move sideway.
When BTC goes down, they go down harder.

Versionsinformation:
- add resolution options
- adjujst color scheme
Versionsinformation:
- upgrade to version 5
- add a readable label, e.g. DYDX/BTC

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?