trading-guide

HPT - Heikin-Ashi Price Tool

This overlay study can be used with an Heikin-Ashi chart and diplays the real prices for Heikin-Ashi candles as circles for each bar. If the real closing price of the bar is higher then the opening price, the circle has a green color, otherwise it is red.

Here you can see the overlay : COINBASE:BTCUSD

The follwing moving averages are added to the chart as well: SMA 20, 50, 200 and EMA 8 (for analyzing trend and support/resistance ). A background fill can be activated for the overall trend.

I recommend to lower the opacity for the bars so that you can better see the circles for the real prices.

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?