Noldo

Terminal : Important U.S Indices Change (%) Data

Hello.
This script is a simple U.S Indices Data Terminal.
You can also set the period to look back manually in the menu.
In this way, an idea can be obtained about Major U.S Indices.

Features

 • Value changes on a percentage basis (%)
 • Recently, due to increasing interest, the NQNACE index has been added.
 • Index descriptions are printed on the information panel.
 • Sentiment NYSE ARCA and AMEX indices added.


Indices


 • HGX : PHLX Housing Sector Index
 • SOX : PHLX Semiconductor Sector Index
 • SPGSCI : S&P Goldman Sachs Commodity Index
 • SPSIOP : S&P Oil and Gas Exploration and Production Select Industry Index
 • GDM : NYSE ARCA Gold Miners Index
 • DRG : NYSE ARCA Pharmaceutical Index
 • TOB : NYSE ARCA Tobacco Index
 • DFI : NYSE ARCA Defense Index
 • NWX : NYSE ARCA Networking Index
 • XCI : NYSE ARCA Computer Technology
 • NQNACE : Nasdaq Yewno North America Cannabis Economy Index

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?