xdecow

ZigZag Plus [xdecow]

xdecow Uppdaterad   
A ZigZag Like based on candle close.

A lot of options that can be hide in options.

Triangle/ bright - reversal confirmation candle
Circle/dark - higher/lower candle breakout
Square/light - Insidebar
Release Notes:
Added swing volume labels
Release Notes:
Added reversal point alerts
Fixed some repaint issues :x
Release Notes:
Added support & resistence lines
Option to change the zigzag line color
Release Notes:
Screenshot updated
Release Notes:
bugfix: max_bars_back
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?