cheatcountry

Leavitt Convolution [CC]

The Leavitt Convolution indicator was created by Jay Leavitt (Stocks and Commodities Oct 2019, page 11), who is most well known for creating the Volume-Weighted Average Price indicator. This indicator is very similar to my Leavitt Projection script and I forgot to mention that both of these indicators are actually predictive moving averages. The Leavitt Convolution indicator doubles down on this idea by creating a prediction of the Leavitt Projection which is another prediction for the next bar. Obviously this means that it isn't always correct in its predictions but it does a very good job at predicting big trend changes before they happen. The recommended strategy for how to trade with these indicators is to plot a fast version and a slow version and go long when the fast version crosses over the slow version or to go short when the fast version crosses under the slow version. I have color coded the lines to turn light green for a normal buy signal or dark green for a strong buy signal and light red for a normal sell signal, and dark red for a strong sell signal.

This is another indicator in a series that I'm publishing to fulfill a special request from @ashok1961 so let me know if you ever have any special requests for me.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?