shakibsharifian

RAINBOW_13th

shakibsharifian Uppdaterad   
Hi Dears!
hereby, I present you one of my indicators which is a kind of artistic indicator.
It calculates different ranks of functions and based on them suggests a buy or sell order which is depicted on right-side separately.

Inputs:
(For calculating)
+Source:
+Length: Number of previous bars in calculation
+Topology:
++EMA
++RMA
++SMA
++RSI
+OVER BOUGHT RSI: Define your boundary for overbought in RSI-TOPOLOGY.
+OVER SOLD RSI: Define your boundary for oversold in RSI-TOPOLOGY.
(Visual)
+Transparency: affect colors of rainbow!

Wish you good deals!
BY USING PLZ DO NOT FORGET TO BOOST IT!
Shakib.


Versionsinformation:
2 updates are successfully updated on indicator:
+Crucial Update: buy/sell suggestion in SMA|RMA|EMA is fixed.
+Visual Update: Size of buy/sell status could be defined by user now.
Best regards.
PLZ BOOST IT.
Versionsinformation:
Replacement for SMA with WMA.
Versionsinformation:
Critical updates on BUY/SELL indicator.
Versionsinformation:
+Update: buy/sell signal
+Added: RSI_ATR measurement
Versionsinformation:
Added:
New Average Method that I want to implement it for the first time ever not only in tradingview, but also in the world ;) , I call it "Pareto Mean" because it is based on Pareto famous idea about 20%-80% in economics.

By check-in Pareto it will be apeared on your plot.
Versionsinformation:
Added:
Draw Gaussian Mean

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?