AshishChauhan_AlgoTrader

RAT Moving Average Crossover Strategy

This is based on general moving average crossovers but some modifications made to generate buy sell signals.

$~ac~$
Ashish Chauhan,

Trade with Realtime Automatic Trading Signals.
For Breakout Intraday Stocks follow me @ https://twitter.com/passion8tradr
For Algo/Automatic trading Contact/Whatsapp @ +91-7895286939 or connect on Telegram- https://t.me/ashish_pt
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?