TheBacktestGuy

3 MA Trend Indicator

TheBacktestGuy Uppdaterad   
It is a trend detector indicator, using 3 moving averages.
You can select different MA's and set the periods of them. If all 3 is increasing, the color will be green, if decreasing, the color will be red, gray otherwise.
It can be used for e.g. scalping.
Versionsinformation:
  • You can now use ALMA as moving average.
  • It measures slope and angle of each moving averages, you can see these values in the data window.
  • You can filter by angle further, which means, it will mark as trend, if the angle of the line is greater then the specified value.
Versionsinformation:
  • Code cleanups: use function for the ma selector
  • Different MA algorythms can be choosen for each line
  • You can specify a ratio for angle calculation
Versionsinformation:
  • Fixed data window plots
  • Added ability to select resolution
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?