cheatcountry

Relative Strength Volume Adjusted Exponential Moving Avg [CC]

The Relative Strength Volume Adjusted Exponential Moving Average was created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities Feb 2022 pgs 14-18) and this is very similar of course to the last Relative Strength Exponential Moving Average . It works under the same concept with using overbought and oversold methods to adjust the moving average and with this particular version you will notice that sudden drops or increases won't follow super closely so this can be useful along with the other as a good complementary indicator to use with each other to determine the short and medium term trend and to give good entry and exit points. I have strong buy and sell signals in addition to normal ones so darker colors are strong and lighter colors are normal. Buy when the indicator line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators or scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?