GurselKona

Simple Bollinger Band and stochastic oscillator strategy for SPX

This is a very simple Bollinger Band strategy with stochastic oscillator added. Main trend is determined by Band breakout while (5,3,3) stochastic crosses is used for additional entries. Alert function is configured as "one alert for any events", so that free users can set up and get alert for every events in the script. The following code segment can be manipulated as your needs, by removing or keeping "//" comment slashes etc. Entries should be above/below the signal bars and 7-8 points should be regarded as first target, trail the left. Good luck !

signal = bbupcross or bbdowncross //or add_long or add_short
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?