tkarolak

Volume Flow Oscillator (VFO)

tkarolak Uppdaterad   
I created the Volume Flow Oscillator (VFO) to explore the intricate interplay between volume and price movements over a specific lookback period. This tool contrasts volumes that move in sync with the price against those that move in opposition, signaling potential overbought or oversold territories. To determine the direction, I compare the current price to its value four periods back, shedding light on underlying bullish or bearish momentum. The VFO enriches my analysis and decision-making by offering a detailed perspective on how volume trends correlate with price changes. Its color-coded visuals are crucial for highlighting optimal trading points based on volume dynamics.
Versionsinformation:
Improved method for series min/max calculation
Versionsinformation:
New Features:
Price Comparison Period Customization: Added an adjustable price comparison period for enhanced oscillator adaptability, allowing customization between 1 to 4 bars.
Versionsinformation:
Updated: Added dynamic threshold lines

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?