e2e4

[e2] Fourier series Model Of The Market

e2e4 Uppdaterad   
Fourier series Model Of The Market
John F. Ehlers
TASC Jun 2019
Versionsinformation:
Code clean up. Optimized the code and added the na value source check, the script can operate with any dataseries now.
Versionsinformation:
- pi function update
- code clean up

Pisces swimming through the river
All their life against the stream
Searching for a hook to catch on
And see their sun beam
Then suffocate in painful tortures
On cutting tables of callous men
Under a knife of handsome butchers
Emeralds are ripped away
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?