Atma_Sakshatkar

Price Action + Bollinger Strategy

Simple Price Action + Bollinger Band Strategy

Buy Setup --------
- Price closes below Bollinger Band
- Last candle closes in green, confirming bulls have returned
- Buy trade is taken

Short Setup --------
- Price closes above Bollinger Band
- Last candle closes in red , confirming bears have returned
- Short trade is taken


Strategy open for suggestions and updation
Release Notes: Minor updates
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?