exlux99

Contrarian Scalping Counter Trend Bb Envelope Adx and Stochastic

Contrarian Scalping is an trading strategy designed to take advanted of a counter-trend.
The advantage of these strrategies types is that they have a good profitability but with do not great gain (in relation at the time frame).

Indicators used:
Bollinger
Envelope
ADX
Stochastic

Rules for entry
For short: close of the price is above upper band from bb and envelope, adx is below 30 and stochastic is above 50
For long: close of the price is below lower band from bb and envelope, adx is below 30 and stochastic is below 50

Rules for exit
For short: either close of the candle is below lower band of bb or enveloper or stochastic is below 50
For long: either close o the candle is above upper band of bb or envelope or stochastic is above 50

If there are any questions let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?