Siniorone

Bollinger Bands Fibonacci Ratio Standard Deviation LINES

Siniorone Uppdaterad   
Hello Traders.
in this script, Bollinger bands are made based on a standard deviation with respect to Fibonacci ratios. I hope you can be satisfied. If you are satisfied with this script, please like and feel free to share your comments with me.

Teal Upper and Lower B-Bands = 1.0 Standard Deviation
Aqua Upper and Lower B-Bands = 1.618 Standard Deviation
Orange Upper and Lower B-Bands = 2.618 Standard Deviation
Red Upper and Lower B-Bands = 3.618 Standard Deviation
Purple Upper and Lower B-Bands = 4.236 Standard Deviation

you can use this indicator by clicking the button (Add to Favorite Scripts) and then add it to your chart from (Fx) section.
Versionsinformation:
Thanks for the tip from @fareidzulkifli
, the script has been updated with new changes
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?