barnabygraham

Fear and Greed Index Candlesticks

This colours the candlesticks based on my 'Fear and Greed Index'.

All calculations are explained in the code.

The index is mainly based upon the components of the popular fear and greed index website. I've annotated the components in the code for you to look at.

If you're interested, you can replace the final variable 'Total' (within the 'barcolor' function at the very end) with any of the final outputs of the subcomponents to see the results of that single part.

Red = Greed
Green = Fear

Enjoy!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?