cheatcountry

Natural Directional Combo [CC]

The Natural Directional Combo was created by Jim Sloman as part of his Ocean theory series and I believe this is his final unique formula that I'm publishing to make them all open source. If you know of any others then please send me a message. He passed away at a young age and I want to make sure his legacy lives on. Big thanks to @altcoinz and @tmac87 for giving me his full source code and materials in order to publish everything. So like my Natural Market Combo script, this essentially take his Natural Stochastic Indicator and his Natural Directional Index to create his own average of both indicators. Like the market combo indicator, I created a fix to address the errors in his original script and included both strong and normal buy and sell signals. Strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?