gunebakan

Key Levels (Time Frames - Weekly,Monthly,Quarterly,Yearly)

gunebakan Uppdaterad   
This indicator plots the 4h, Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly Open High, Low and Mids.
You can watch how these institutional trading levels work as support and resistance.
Most Important you can add alerts to these levels with a few clicks.
Just add/remove unnecessary levels for scaling problems.
For any error/suggestion/improvement just let me know.

Versionsinformation:
New time frame: Previous Daily Open

New alarms: Previous Weekly Mid, Previous Quarterly Mid, Yearly Mid

New labels for time frame intersections like: "DO / WO", "WO / MO"

Time Frames and Abbreviations
"4hO": 4h Open
"P4hH": Previous 4h High
"P4hL": Previous 4h Low
"P4hM": Previous 4h Mid
"MondayH": Monday High
"MondayL": Monday Low
"MondayM": Monday Mid
"DO": Daily Open:
"PDO": Previous Daily Open
"PDH": Previous Daily High
"PDL": Previous Day Low
"PDM": Previous Day Mid
"WO": Weekly Open
"PWO": Previous Weekly Open
"PWH": Previous Weekly High
"PWL": Previous Weekly Low
"PWM": Previous Weekly Mid
"MO": Monthly Open
"PMO": Previous Monthly Open
"PMH": Previous Monthly High
"PML": Previous Monthly Low
"PMM": Previous Monthly Mid
"QO": Quarterly Open
"PQO": Previous Quarterly Open
"PQH": Previous Quarterly High
"PQL": Previous Quarterly Low
"PQM": Previous Quarterly Mid
"YO": Yearly Open
"PYO": Previous Yearly Open
"YH": Yearly High
"YL": Yearly Low
"YM": Yearly Mid
Versionsinformation:
New Alarms: Monday High, Monday Low, Monday Mid, Previous Weekly High, Previous Weekly Low, Previous Monthly High, Previous Monthly Low, Previous Quarterly High, Previous Quarterly Low
Versionsinformation:
Code cleanup.
Versionsinformation:
"Daily Open" color change bug corrected.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?