ChrisMoody

CM_Price-Action-Bars-Price Patterns That Work!

Price Action Indicator - Price Patterns That Work!
9 Minute Video Goes Into Detailed Explanation

4 Simple but Effective Price Patterns!
Yellow = Inside Bar – Breakout Patterns
Orange = Outside Bar – Breakout Patterns
Green/Red = Pin Bars
Aqua/Fuchsia = Shaved Bars

***MANY Features and Customizing Options…Detailed Overview In Video.
How To Turn Bars Patterns On And Off.
Ways To Customize.
General Thought Process of the 4 Price Action Patterns.
What Each Setting in the Inputs Tab Does.***Special Announcement. Video Below Just Updated. Received a Special Promotion from the creator of these Price Action Bars and Many other Price Action Setups. Hedge Fund Manager and Founder of 2ndSkiesForex.com Chris Capre.

1st 10 minutes of Video is covering throughout process and how to implement the Indicators.
2nd 12 minutes covers a Special Promotion offered to TradingView members directly from Chris Capre.

Video Link Below.
http://vimeopro.com/user32804960/trading...

This Version of the video will be taken down 2/01/2015 and the original video will be uploaded again.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created By ChrisMoody on 1-20-2014
//Credit Goes To Chris Capre from 2nd Skies Forex

study("CM_Price-Action-Bars", overlay=true)

pctP = input(66, minval=1, maxval=99, title="Percentage Input For PBars, What % The Wick Of Candle Has To Be")
pblb = input(6, minval=1, maxval=100, title="PBars Look Back Period To Define The Trend of Highs and Lows")
pctS = input(5, minval=1, maxval=99, title="Percentage Input For Shaved Bars, Percent of Range it Has To Close On The Lows or Highs")
spb = input(false, title="Show Pin Bars?")
ssb = input(false, title="Show Shaved Bars?")
sib = input(false, title="Show Inside Bars?")
sob = input(false, title="Show Outside Bars?")
sgb = input(false, title="Check Box To Turn Bars Gray?")

//PBar Percentages
pctCp = pctP * .01
pctCPO = 1 - pctCp

//Shaved Bars Percentages
pctCs = pctS * .01
pctSPO = pctCs

range = high - low

///PinBars
pBarUp() => spb and open > high - (range * pctCPO) and close > high - (range * pctCPO) and low <= lowest(pblb) ? 1 : 0
pBarDn() => spb and open < high - (range *  pctCp) and close < high-(range * pctCp) and high >= highest(pblb) ? 1 : 0

//Shaved Bars
sBarUp() => ssb and (close >= (high - (range * pctCs)))
sBarDown() => ssb and close <= (low + (range * pctCs))

//Inside Bars
insideBar() => sib and high <= high[1] and low >= low[1] ? 1 : 0
outsideBar() => sob and (high > high[1] and low < low[1]) ? 1 : 0

//PinBars
barcolor(pBarUp() ? lime : na)
barcolor(pBarDn() ? red : na)
//Shaved Bars
barcolor(sBarDown() ? fuchsia : na)
barcolor(sBarUp() ? aqua : na)
//Inside and Outside Bars
barcolor(insideBar() ? yellow : na )
barcolor(outsideBar() ? orange : na )

barcolor(sgb and close ? gray : na)